caf, c.a.f., CAF

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
caf, c.a.f., CAF,:
a) (cost and freight, caf, c.a.f.) – koszt i fracht; umowne warunki dostawy w handlu morskim, zawierające w cenie całość kosztów do momentu załadowania towarów na statek) oraz fracht
b) (Currency Adjustment Factor) – wskaźnik bieżącej regulacji
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich