ca.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ca. (circa) – mniej więcej, około
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich