c.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
c.:
a) (cargo) – ładunek
b) (cash) – gotówka
c) (cent) – cent
d) (code) – kod
e) (court) – sąd
f) (currency) – waluta
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich