bar., bbl.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
bar., bbl. (barrel) – miara objętości, barrel, baryłka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich