banknote

 
banknote [ˈbæŋknəʊt Wymowa] rz. banknot
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich