abbr., abbrev.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
abbr., abbrev.:
a) (abbreviated) – skrócony (-a)
b) (abbreviation) – skrót, skrócenie
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich