a.c.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
a.c. (anno currente) – w roku bieżącym
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich