a/c, A/c, A/C

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
a/c, A/c, A/C,:
a) (account) – konto
b) (account/current) – rachunek (bieżący)
c) (for account of) – na rachunek
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich