Xrds

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Xrds (crossroads) – skrzyżowanie dróg
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich