WACC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
WACC (Weight Average Cost of Capital) – koszt kapitału wykorzystywanego przez firmy, mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich