VAT

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
VAT (Value Added Tax) – VAT; podatek od wartości dodanej; podatek od towarów i usług; podatek nakładany na każdą transakcję sprzedaży w procesie produkcji i dystrybucji; w Polsce wprowadzony 1993
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich