V.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
V.C.:
a) (Vice-Chairman) – wiceprzewodniczący, wiceprezes (Vice-Chancellor) – wicekanclerz, (Vice–Chancellor of the Exchequer – wiceminister skarbu);
b) (Vice-Consul) – wicekonsul
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich