UPF

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
UPF (underwriter pay fee) – opłatę uiszcza ubezpieczyciel
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich