U.T.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
U.T. (universal time) – (przyjęty umownie) czas uniwersalny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich