U.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
U.C. (unemployment compensation) – zasiłek dla bezrobotnych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich