St.Ex.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
St.Ex. (Stock Exchange) – Giełda Papierów Wartościowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich