SAV, S.a.v.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
SAV, S.a.v. (stock at valuation) – wycena wartości zapasów, ustalanie poziomu kapitału (zakładowego)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich