S

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
S:
a) (share) – akcja, udział, świadectwo udziałowe, część przypadająca z podziału
b) (society) – stowarzyszenie, towarzystwo, społeczeństwo, społeczność, spółka handlowa
c) (South) – południe
d) (stock) – akcja, kapitał, obligacja, zapas, materiał, surowiec
e) (supply) – dostawa, zaopatrzenie
f) (surplus) – nadwyżka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich