S.E.L.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
S.E.L. (Stock Exchange List) – urzędowa ceduła giełdowa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich