R.M.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
R.M. (registered mail) – korespondencja polecona
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich