QR

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
QR (Quick Ratio) – wskaźnik płynności finansowej tzw. „szybki”, liczony jako wynik podzielenia wartości sumy należności i gotówki przez wartość zobowiązań bieżących
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich