QIS

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
QIS (Quantitive Impact Study) – badanie ilościowe przeprowadzone przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) w celu oceny rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej (NCA) i jej wpływu na kapitały i fundusze własne banków; 2002 po raz pierwszy wzięły w nim udział banki funkcjonujące w Polsce.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich