P.A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
P.A.:
a) (payment(s) agreement) – umowa płatnicza
b) (port of arrival) – port przybycia
c) (private address) – prywatny adres
d) (purchasing agency) – agencja zakupu (kupna)
e) (purchasing agent) – agent ds. zakupu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich