OtP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
OtP (order to pay) – polecenie zapłaty
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich