Oct.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Oct. (October) – październik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich