Oc, OTC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Oc, OTC (over-the-counter) – obrót pozagiełdowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich