OR

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
OR:
a) (official receiver) – syndyk masy upadłości
b) (Operational Risk) – ryzyko operacyjne (w bankach)
c) (operational research) – badania operacyjne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich