O

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
O (open) – otwarty (np. proces sądowy); rozpakowany (np. o paczce); rozpieczętowany (np. o liście)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich