O.R.D., ord

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
O.R.D., ord (owner’s risk of damage) – ryzyko uszkodzenia ponosi właściciel
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich