O.C., O.c., o/c

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
O.C., O.c., o/c (open charter) – otwarty czarter
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich