NYSE

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NYSE (NewYork Stock Exchange) – Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich