NOI

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NOI (net operating income) – dochód pomniejszony o koszty z działalności operacyjnej, przed uwzględnieniem obciążeń podatkowych i dopłat
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich