ND

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ND (national debt) – dług państwowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich