NCP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NCP (Northern Continent Ports) – porty północne kontynentu europejskiego
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich