NCA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NCA (New Capital Accord) – Nowa Umowa Kapitałowa, uzgodniona 2004 przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich