NC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NC (negotiation credit) – akredytywa negocjacyjna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich