NAV

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NAV:
a) (Net Asset Value) – wartość aktywów netto
b) (Net Asset Value per share) – wartość aktywów netto, przypadająca na jedną akcję (udział)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich