NASDAQ

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – system automatycznych notowań narodowego stowarzyszenia maklerów w zakresie elektronicznego obrotu papierami wartościowymi w USA
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich