N.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
N.:
a) (name) – imię, nazwa
b) (national) – narodowy, państwowy
c) (note) – nota, adnotacja
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich