N/N

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
N/N:
a) (no noting) – bez protestu
b) (not to be noted) – nie należy notować
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich