N/E

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
N/E (no effects) – bez pokrycia (np. otrzymany weksel obcy); nie ma pokrycia (np. czek obcy oddany do realizacji); brak pokrycia (np. kosztów w przychodach); bez efektów (np. realizowany projekt badawczy)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich