N/D

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
N/D (non–delivery) – niedostarczenie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich