N.C.I.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
N.C.I.:
a) (new capital issues) – nowa emisja papierów wartościowych (np. akcji)
b) (no common interest) – bez zwykłych procentów/odsetek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich