N/A

Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN

N/A:
a) (new account) – nowy rachunek
b) (no account) – brak rachunku, brak konta
c) (no advice) – brak awiza, bez zawiadomienia
d) (non-acceptance) – odmowa akceptu
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich