N.A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
N.A. :
a) (new account) – nowy rachunek, nowe konto
b) (net absolutely) – absolutna waga netto
c) (North America) – Ameryka Północna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich