Mgt

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Mgt (Mitigation) – zmniejszenie (np. poziomu ryzyka), z/łagodzenie (np. prawdopodobieństwa wystąpienia straty)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich