MVA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
MVA (Market Value Added) – rynkowa wartość dodana, tzn. wartość rynkowa firmy przekraczająca wartość księgową kapitału akcyjnego
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich