MPC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
MPC (marginal propensity to consume) – krańcowa skłonność do konsumpcji
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich