MFNC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
MFNC (most favoured nation clause) – klauzula najwyższego uprzywilejowania; określenie traktatowego zobowiązania, dotyczące międzypaństwowej wymiany towarowej, stosowane w międzynarodowych stosunkach handlowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich