M

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
M:
a) (maturity) – termin zapadalności (instrumentu finansowego), termin płatności, termin rozliczenia
b) (month) – miesiąc
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich